Какво казват детските рисунки - Кенгуру

В началото няма конкретни форми, само драсканици. Но с течение на времето се появяват кръговете – за човешко лице, точките и чертичките – за очи, уста, ръце...

Рисуването обаче не само развива моторните умения, но може да бъде и ключ към вътрешния свят на детето.

Детските рисунки говорят. И могат да ви кажат много, ако знаете как да го разтълкувате. Но трябва да сте наясно, че без уточняващи въпроси няма да успеете да видите света през очите на мъника. След като завърши своята рисунка, помолете го да ви обясни кого или какво е изобразило; дали хората/животните са щастливи, или някой от тях е тъжен; какво правят, къде се намират и т.н.

 

Цветовете

Преди да обърнете внимание на отделните символи, погледнете към цветовете. Много често децата рисуват големи жълти слънца, полянка с цветя и усмихнати човечета. Цялата тази феерия от цветове и форми е израз на вътрешната радост на детето. Възможно е обаче в рисунката му да преобладават тъмните цветове – сиво и черно. Или пък изцяло да липсват, а фигурите да са очертани само с черен контур. Тъмната гама показва страх или безпокойство.

 

Езикът на цветовете

Всеки цвят има свое символно значение: жълт – жизненост, радост; червен – сила, енергичност; син и зелен – хармония, удовлетвореност; черен – тъга, страх, потиснатост; сив – дистанцираност.

 

Линиите

Не без значение са и щрихите. По-бледите контури обикновено са правени от по-неуверени деца. Силният натиск е присъщ на енергичните хлапета, но е възможно да говори и за вътрешно напрежение. Овалните форми издават мекота и женственост, а острите и начупени – агресия или тревожност. Ако само един човек на рисунката е изобразен с остри черти (зъби, пръсти на ръцете и косата), може би детето изпитва страх от него.

 

Семейството

Най-често децата запълват белия лист с хора. Помолете вашето дете да нарисува семейството ви и се опитайте да разтълкувате (заедно с него) нарисуваното.

Важно е къде ще постави себе си. Изобразява се в средата? Най-вероятно е обичано и обгрижвано. Липсата му обаче е сигнал за непълноценност в общуването. Възможно е да се чувства незначимо или дори отхвърлено, ако не се е нарисувало, или ако е поставило физическа бариера между себе си и останалите.

Уголемените фигури или фрагменти показват отношението на хлапето към човека или частта от тялото. По-голямата фигура показва, че този член на семейството има особена роля за него (положителна или отрицателна). Ако част от тялото е с по-голям размер, вероятно детето има негативно отношение към нея – например то може да нарисува по-голяма ръка на майка си, ако тя го е удряла.

По-малките фигури се свързват с тревога и несигурност. Ако член от семейството е с по-малък размер от останалите, може би детето има конфликт с него, или се опитва да доминира. Същото важи и за човек, който не е изобразен.

Разположението на фигурите има своето значение. Ако те са разделени от предмети (като дървета), или има голямо пространство между тях, това говори за проблемни взаимоотношения или конфликти. Семейство, хванало се за ръцете, е свидетелство за позитивно отношение у дома. Обикновено детето усеща най-близък човека, чиято ръка държи на рисунката. Когато хлапето нарисува човек със свити в юмрук ръце, вероятно изпитва агресия към него.

 

Къща

Децата рисуват не само хора, но и къщи – символ на защита за всеки човек. Сама по себе си къщата може да издаде също вътрешните усещания на детето. Наличието на прозорци може да свидетелства за комуникативност и отвореност към света, а отсъствието – за желание за изолация и недоверчивост. Голямата входна врата пък показва склонност да допуска други хора до себе си. Малката или липсата ѝ – обратното. Много често наличието на комин е знак за добри семейни взаимоотношения.

 

Дърветата

Дърветата са друг често присъстващ елемент в детските рисунки. Голямата корона свидетелства за творческа натура. Дълбоките корени показват строгото възпитание в семейството, а стеблото е символ на емоциите – колкото по-голямо е в сравнение с станалите части, толкова повече емоциите надделяват. Пън или кухина – издават ограничения, които са наложени от средата.

Ако детето предпочита да рисува гора или повече дървета, то вероятно има нужда от защита и усещане за принадлежност.

 

Съветваме ви да не правите заключенията на база само на една рисунка. Разгледайте различни, създадени за определен период от време. И не забравяйте, че символите могат да ви насочат, отговорите обаче ще получите от детето по време на разговор с него.

 

Мнение на специалиста

Ива Пачавурова, детски психолог:

Въпреки че рисунките отразяват емоционалното състояние на детето, не анализирайте абсолютно всички, тъй като има възможност, първо, да загубите доверието му, и второ, да започнете сами да се вглъбявате в собствените си анализи.

Автор: Нели Средкова

Консултант: Ива Пачавурова, детски психолог

мейл: iva.gp86@gmail.com; тел.: 0897/06-53-25