Когато партньорът не е готов - Кенгуру

Вие сте на мнение, че сега е идеалното време да увеличите семейството си, но другарчето ви смята, че моментът все още не е настъпил.

Според психолозите, тези случаи са доста чести, особено напоследък. Изненадващ е и силният стремеж на единия от двамата партньори за дете. Вероятно това произтича от желанието за подобряване на брака, а не за родителство заради самото родителство. Или може би става въпрос за надежда, че детето ще способства за повишаване на степента на доверието, на интимността и любовта между партньорите.

От друга страна, ако детето вече е на път, а единият от партньорите се съмнява в желанието си за наследник, най-вероятно става въпрос за нерешени проблеми в неговото/нейното детство.

Откриване на проблема

Партньорите най-често посочват прекалено тясното жилище, малкото пари, недостатъчното време, но според учените това е оправдание за собственото нежелание. Не е задължително да е свързано с открито признаване на истинските чувства, но партньорът би трябвало да „преизпита" себе си, преди да предприеме следващата стъпка.

Търсенето на решения

От изключително значение е да се разберат тежестта и сериозността от последиците при живота със и без деца. Затова е много важно дали сте готови заради собствените си желания да се откажете от половинката си. Ако не става въпрос за отричане от връзката, можете да обсъдите решението.

Според специалистите, партньорът, който най-вече е бил против в началото, е най-силно свързан с детето си. Странно, но факт!

Автор: Милена Тошева