Печеливши от игрите на форум Време за бебе 2022 - Кенгуру

Печеливши от анкетите по време на лекциите в събота, 26.11.2022 г.

Печеливши от анкетите по време на лекциите в неделя, 27.11.2022 г.

Печеливши от томболите в края на всеки от двата дни на форума

Честито на печелившите! Очакваме вашите имена, адреси и телефонни номера на имейл: redakcia@kenguru.bg.

Имената на печелившите са изписани така, както са във фейсбук профилите им.