Защо децата лъжат? - Кенгуру

Също така, те нямат ясна представа какво е правилно и какво не е. Ето някои от причините, които могат да подтикнат децата да измислят лъжи:

- Неразбиране на разликата между истина и лъжа

Този вид лъжене не е опасен, но трябва да бъде следен по-внимателно от родителите, когато детето стане на възраст да посещава учебни занимания.

- Лъжата като защитна реакция

Веднъж тръгнало на детско заведение, детето се оказва в чужда среда, сред множество нови лица. В тази непозната обстановка малчуганите прибягват към лъжите, за да скрият онези неща, които са направили погрешно. Те правят това, защото се страхуват от евентуалните последствия, в случай че поемат вината си.

- Привличане на внимание чрез лъжа

Измислянето на лъжи е тясно свързано с привличането на вниманието на околните. Това е особено характерно за деца, които се чувстват пренебрегнати. Ще им помогнете да се отърват от този навик, като демонстрирате любовта си и постоянно показвате, че им вярвате.

- Самохвалството като форма на лъжа

Ниската самооценка и несигурността водят до самохвалство, което също представлява вид лъжа. В желанието си да бъдат по-добре приети сред връстниците си, децата измислят истории, които смятат, че техните другарчета биха желали да чуят.

- Лъжата като вид подражание на възрастните

Децата лъжат, когато са свидетели, че техните родители правят същото в своя личен и професионален живот. Затова бъдете много внимателни в поведението си пред тях и помнете, че по отношение на възпитанието няма нищо по-важно от силата на добрия пример.

 

Как да се справите със ситуацията?

  • Опитайте да обясните на  наследниците си разликата между лъжите и фантазиите още когато са малки. Слушайте историите, които те си измислят, но след определена възраст им помогнете да направят разграничение между факти и измислици.
  • Разкажете им историята на Пинокио. Дървената кукла обичала да разказва небивалици и носът й ставал все по-дълъг след всяка поредна лъжа. Това е само една история, но чрез нея, както и с други приказки, от които могат да се изведат подобни морални поуки, ги накарайте да разберат, че лъжата може да доведе до лоши последствия.
  • Често пъти родителите са склонни да прощават малките лъжи и да гледат на тях с насмешка. Майките и бащите обаче, трябва да се въздържат от подобно пренебрежително отношение, защото този навик може лесно да се развие, без те дори да разберат за това.
  • Седнете заедно с детето си и поговорете сериозно за неговото поведение. Попитайте го защо лъже и какво му пречи да казва истината.
  • Винаги хвалете положителното поведение на наследника си.
  • Променете своето собствено поведение, в случай че детето ви е станало свидетел на това, как сте казали лъжа, за да се справите с определена ситуация. Давайте му добър пример и не забравяйте, че децата получават най-добрите житейски уроци от собствените си родители.

 

Автор: Силвия Костова