Детството е уникален период в живота на човека. Родителите и учителите не бива да се стремят да направят бързо от детето възрастен, а напротив трябва да удължат детството му, да разкрият творческия му потенциал, твърди създателят на валдорфската педагогика /ВП/ д-р Рудолф Щайнер.

По света и у нас 

Първото училище, в което се прилагат принципите на валдорфската педагогика, е открито през 1919 г. в Щутгарт. По инициатива на индустриалеца Емил Молт австрийският учен и философ д-р Рудолф Щайнер прави училище за децата на работниците в цигарената фабрика "Валдорф-Астория" в Щутгарт. През 70-те години валдорфските училища се развиват интензивно в цял свят. В момента около 3500 детски градини, училища и институти в над 83 страни работят по този метод.

У нас това движение започна да си проправя път и да се развива едва през последните 10 години. Провежда се специализирано обучение за детски и начални учители. На български е преведена и пълната валдорфска учебна програма. В момента се работи по адаптирането към българско учебно съдържание. От 2007 г. в гр. София функционира частна детска градина, в която се прилага валдорфската педагогика.

Във валдорфската градина на достъпно място винаги има пастели, моливи и хартия, за да могат децата да рисуват, когато пожелаят.

 Валдорфската  учебна програма е цялостна концепция за възпитание и обучение, която  поставя  в центъра на вниманието детето, а не учебния материал. Според педагозите разбирането и уважението към личността и културата на другия, способността да се оценява случващото се като елемент на разнообразието играят толкова съществена роля в развитието на индивида, колкото и ангажимента му да учи.

 Детска градина

Подражанието.

Това, което децата научават най-добре, се предава чрез пример. Учителят възпитава не чрез наставления, а с това как действа, чувства и мисли.

Обстановка и атмосфера.

През първите години от живота на детето изключително силно въздействие му оказват външните впечатления и заобикалящата го околна среда. Ето защо във валдорфската градина се обръща специално внимание на обстановката. Всичко, до което се докосва детето, трябва да бъде от естествен природен материал, а във всичко, което вижда, да доминират меките форми и пастелните цветове. Голямото пространство на стаята се разделя на по-малки кътове за работа и игра.

Малко вещи, но много фантазия.

Едно от най-важните правила във ВП е да не даваме на децата твърде много вещи. Валдорфските педагози са категорично против готовите фабрични играчки. Тъй като на детето бързо му омръзва играчката, която може да се употребява само по един определен начин и с една определена цел. Според ВП силата на въображението у малките деца би се развивала по-добре, ако те си играят с предмети на природата /клони, шишарки, орехи, пера, миди, камъчета/ или бита /парчета плат, шалове, прежда, картон/. Детето трябва да играе само със самоделни, развиващи въображението и творчеството, играчки. Затова и в детската градина се използват много малко готови предмети, с които детето може да измисля разни неща. Има, разбира се, и играчки, но те са малко, без никаква украса по тях и задължително ръчно изработени от дърво, керамика или плат.

Ако решите да възпитавате детето си във Валдорфските идеи, ще се сблъскате с много сериозен проблем. По всяка вероятност малкото ви съкровище ще бъде заобиколено от горди притежатели на фабрични играчки. Ако то устои на изкушението /което е малко вероятно/ ще се превърне в аутсайдер и ще страда болезнено. Ако обаче не успее и вие се смилите над него и му купите играчка, то ще е принудено да си играе тайно вкъщи с нея, което никак не е полезно от психологическа гледна точка за него.

 Извадка от правилник на Валдорфско училище в Шотландия
В нашето училище се стремим да поддържаме следните ценности в поведението си:
І. На училище идваме, за да работим и се учим.

  • Да правим подходящите неща в подходящото време.
  • Да работим възможно най-добре.
  • Да се учим от грешките си.
  • Да слушаме учителите и да се отнасяме с уважение към тях.

ІІ. Към другите се отнасяме така, както бихме желали да се отнасят към нас.

  • Да се слушаме и да се учим едни от други.
  • Да уважаваме и да ценим разликите помежду ни.
  • Да използваме думи за разрешаване на проблемите.
  • Да сме правдиви и учтиви едни с други.

Не на принудата!

Главният принцип в предучилищната ВП е нищо да не се прави на сила. Децата сами си избират игрите. Когато се организират общи занимания, всяко дете има право да реши дали да участва в тях.

Рисуването е дейност, при която не бива да се подражава, е мнението на валдорфските педагози. В рисунките детето отразява своето вътрешно състояние и етапа от индивидуалното си развитие. Светът, който ни заобикаля, е изпълнен с цветове и всеки от тях има свой собствен език. Затова рисуването е игра с багри, по време на която децата намират самостоятелни творчески решения, а не копират по дадени шаблони. Използват се 3 цвята - червен, жълт и син и децата сами си правят други тонове от трите основни. 

Оценки за постигнатото не се правят, рисунките се събират и на края на годината се подаряват на децата и родителите.

Апликиране. Децата изработват пана и картини от различни материали: цветни хартии, платове, вълна, листа, кори, сухи цветя, жълъди и  клонки. В моделирането се използва само пчелен восък.

Музиката и пеенето присъстват през цялото време в детската градина и придружават много от дейностите на децата. Всеки ден в продължение на 15 до 30 мин. се изпълнява  хоровод, който включва игри, песни, стихове, дори и приказки на определена тема.

Приказката се използва като възпитателно средство и заема важно място в живота на децата. Учителките ежедневно разказват вълшебните приказки на Братя Грим, легенди от живота на средновековните рицари или немски митове (откъси от Библията). Валдорфските педагози се отнасят крайно негативно към литературните приказки и разказите за живота на децата. Задължително е приказката да бъде разказвана устно, всеки ден в продължение на повече от седмица, за да могат децата да се вживеят силно в образите. Приказката е в съпровод с музикален инструмент: ксилофон, флейта или лира. Тези инструменти са на достъпно място и всяко дете може да ги вземе. 

Ръчен труд. Всички деца, независимо от пола, се учат да шият, плетат, тъкат, майсторят разни неща от дърво и глина.

Всяка група има малка зеленчукова градинка, за която се грижи. Според ВП добре е в двора да живее коза или агне, така че децата практически да научат от къде идва млякото.

Смесена възрастова група 

Във валдорфската детска градина децата от различни възрасти са събрани в една група. По-малките подражават на по-големите, а по-големите се грижат и оказват помощ на по-малките. Групата живее като едно голямо семейство и се занимава с необходимите за дома дейности: подреждане и почистване на помещенията, грижи за цветята, ремонтиране на счупени играчки и на кукли, сервиране на масата, месене на хляб, украсяване на стаята за празника и др. Така децата много по-лесно се адаптират към колективния живот.

Съвместна работа с родителите

Обикновено родителите се запознават с философията и практиката на валдорфските училища доста време преди да запишат детето си. Връзката учител-дете-родител се изгражда още преди постъпването на детето в училище и постепенно се обогатява и задълбочава. Валдорфските учители  се запознават задължително с условията за живот на хлапето вкъщи чрез многократни домашни посещения.

Според ВП учителите и родителите трябва да работят в единство, за да не се поставят децата в противоречиви ситуации и да могат да израстват в подходяща за тях среда. Родителите активно подпомагат редица класни и извънкласни форми на работа, участват с инициативи и личен труд при организирането на празници, излети, екскурзии, ремонти и оформление на училищния двор и учебните помещения.

 Валдофското училище

Сутрин класният учител посреща с ръкуване и поздрав всеки ученик, обръщайки се към него по име. Прави се кръг около оформен според сезона природен кът, казва се стихче, пеят се песнички. Чрез тази кратка подготовка за предстоящия учебен ден децата „се изчистват" от всичко, внесено отвън, създава се съответно настроение за работа, оформя се общността на класа, получава се необходимата концентрация. Учебният ден започва с двучасов главен урок, който от I до VIII клас се провежда от главния учител, а в горния курс от учители специалисти. След пауза следват дисциплините, изискващи ритмично повторение - езици, математика, музика, гимнастика, евритмия. След обяд - изкуства, занаяти, игри, спортове. Главните предмети се изучават последователно за периоди от по 2-4 седмици.

Учениците минават по 12-годишна програма (без повтаряне на години). Учителите се стараят да направят часа по-интересен и завладяващ и да развият способностите на учениците сами да достигнат до същността на материята, а не да им предлагат готови формули за разрешаване на всеки проблем.  В основата на обучението и възпитанието е естетиката. Именно усещането за изкуство развива цялостния човешки потенциал. Затова обучението се оживява  с различни видове изкуство: рисуване, пеене, музициране, евритмия, театър и др.

ВП е категорично против ранното развитие на интелекта. Обучението по четене и писане започва максимално късно. В първи клас запознаването с буквите  става чрез плавен преход между рисуване с пастел и писане. На децата се разказва приказка, в която се срещат възможно повече думи, започващи с дадената буква. На черната дъска и в тетрадките се рисуват сцени и фигури от приказката, които постепенно се разтоварват от художествените елементи, докато се стигне до буквата. Важен е процесът, изживяването на детето по време на рисуването. Трябва да се работи спокойно, за да могат нещата да съзреят и всяко дете да изпълни задачата и усвои необходимия учебен материал според индивидуалния си темп. Абстрактното мислене се развива основно в гимназиалната степен, като основите за него започват да се полагат чрез експеримента едва от 6-ти клас нагоре.

Деца с различни способности и заложби се обучават заедно, в една общност (клас). Така според ВП взаимното разрешаване на проблеми от различно естество от хора с различни интелектуални и емоционални заложби е една добра подготовка за бъдещия професионален живот. Стимулира се взаимопомощта, като по-надарените ученици помагат на по-бавно обучаващите се.

Валдорфската педагогика насърчава самоуважението, като признава, че едно дете притежава далеч повече заложби, отколкото може да демонстрира на даден изпит.

Със завършването си учениците получават официален документ за завършено средно образование, като в него детайлно са описани както успехът в цифрово изражение, така и усилията, които са положени, конкретните постижения и способности по всяка една дисциплина.

 

Автор: Татяна Вълчанова