Новата стара Монтесори педагогика - Кенгуру

Старото начало:

Създадена преди повече от 100 години, възхвалявана в някои държави и оспорвана в други, Монтесори педагогиката и до днес предизвиква вниманието на хората, занимаващи се с деца.

Италианският психиатър Мария Монтесори, в желанието си да подобри възпитанието на изоставени деца, създава тази система стъпка по стъпка в собствената си къща, водена от принципа „Помогни ми сам да си помогна!" С течение на времето това начинание се првръща в обучителен метод.

В момента в света съществуват Монтесори школи, различаващи се единствено по начина на тълкуване на основните принципи на тази педагогика в зависимост от културните традиции на страната. Уникалното в цялата система  е т. нар. Обучаваща среда, основана на психологичните периоди на детското развитие.

Обучаващата среда

Основен елемент на средата е детската ръка. Мускулната памет, сетивните усещания и подреждането на движенията са опора на всяко едно упражнение. Децата работят в помещения със строго дефинирани сектори, отговарящи на дяловете на педагогиката. В залите цари ред, говори се достатъчно тихо, децата сами избират с какъв материал да работят, като  го вземат и поставят на съответното място. С един материал може да работи в едно и също време само едно дете, докато другите деца, проявили интерес към същата играчка, се научават да изчакват реда си. Всички уреди са изработени само от естествени материали, те са реални, чупливи и естетични. Като материал се използва дърво, керамика, семена, метал.

Цялата Монтесори система е подчинена на десетичната система, съдържа механичен контрол на грешката и е изработена така, че с всяко следващо упражнение се пренася вече усвоеният от предишните занимания опит.

Един пример

Розовата кула съдържа десет кубчета, като най-малкото е десет пъти по-малко от най-голямото и в дял „Математика" отговаря на символа  за единица, а най-голямото на символ хиляда.       

Дяловете на Монтесори педагогиката

Дейности от ежедневния живот - това са група упражнения, свързани с обличане, събличане, почистване, преместване на предмети в пространството, садене на цвета, спане, сервиране, шиене.

Сетивен материал - този дял запознава децата с форми, големини, повърхности, цветове, обем.

Език - според Мария Монтесори  всяко дете може да се научи да чете между четвъртата и петата година, без да пише, само като конструира думи от съответни букви и съставя собствени изречения, следвайки модели и схеми за образуване на текст. За научаване на писмените знаци са предвидени т.нар. „пясъчни букви", изработени с помощтта на пясъчна хартия.

Математика - това е уникален материал, който дава възможност на децата да умножават и делят, използвайки единствено умението да броят до 9. Този материал е изключително атрактивен и мотивира децата да усвояват математически понятия.

Наука - този дял съдържа информация и занимания в областите - география, биология, ботаника, история.

Музика - представете си модел на пиано, изработено от камбани.

Чистият звук на камбаната възпитава усещането за ритъм и мелодия.

Възрастите в Монтесори педагогиката:

Системата е разделена на три основни възрасти - от 1 до 3 години,

от 3 до 7 години, от 7 до 18 години.

Всяка възрастова група има собствен материал, съответстващ на основните дялове. Изучава се отделно от педагозите, тъй като има различни правила, произтичащи от психологичните особености на децата в определените обучителни периоди.

Монтесори терапия

През годините на съществуване Монтесори педагогиката е предизвикала сравнително голям интерес в терапевтичните общности, заради обучителната среда, естествените материали и Монтесорианските принципи. В момента съществуват еквиваленти на по-голямата част от материалите за деца със слухови нарушения, както и за зрително затруднени деца. Терапията се прилага успешно при деца с различни генетични и неврологични синдроми и при сензорна дезинтеграция.

Новото откриване

Съвременното общество е затрупано от всевъзможни правила, които подчиняват семействата и ги принуждават да предлагат на децата си готови решения, поради липса на време.

За всяко дете е важно да се научи да пренася опит, да открива връзката между предметите и явленията, да има контролирана свобода да твори. Поради тази причина днес, 101 години след създаването на Монтесори педагогиката, тя подтиква и родители и специалисти да погледнат назад към природата. Разбира се, век по-късно науката е доказала и отрекла много вярвания и твърдения. Би било неразумно тази система да се прилага точно както е била и да не бъде осъвременена, както и да се прилага само системата, без да се използва великолепния материал.

„Никога на помагай на детето да направи това, което е уверено, че може само" - Мария Монтесори.

Автор: Нина Йорданова,

Център за работа с деца „Пумпелина"