Лесно проговаряне, писане и четене по Монтесори - Кенгуру

В този период малчуганите не само усвояват майчиния си език, но също така могат лесно да научат други езици, включително да четат и пишат, ако са им предоставени подходящи условия. Този факт е една от причините, поради които Монтесори методът придобива световна популярност.

Как да помогнем на детето да проговори?

Монтесори методът подчертава важността на този чувствителен период и предлага следните стратегии за ефективно подкрепяне на развитието на речта при малчуганите:

• Използвайте кратки и ясно артикулирани думи, които детето може лесно да различи и повтори.

• Обяснявайте действията, които детето или вие извършвате – сякаш сте спортен журналист: „Сега ще съблечем изцапаните панталони. Събуваме надолу и изваждаме левия крак, после десния…”.

• Избягвайте умалителните изрази – „топка“ вместо „топчица“.

• Четете много приказки – обикне ли ги, детето самò ще се мотивира да се научи да чете и пише.

Интересно е да отбележим, че в чувствителния период на речта децата могат да проговорят повече от един език като майчин, благодарение на лекотата, с която попиват заобикалящия ги свят през първите 7 години. Достатъчно е да спазите принципа един човек – един език (както в двуезичните семейства) или ситуация, която да свързва само с другия език (вкъщи на български, в градината – на английски).

Защо все по-често децата проговарят все по-късно?

Късното проговаряне може да бъде предизвикано от различни фактори, включително увеличаващата се тенденция на мъниците да бъдат изложени на визуални и аудио стимули още от бебенца. Освен че са свръхстимулация за сетивата, екраните са вид пасивно общуване още преди децата да са развили активната си реч. Затова е от съществено значение да се поощрява активното взаимодействие с малчуганите, като се предоставят разнообразни възможности за игри и развитие на техните езикови умения.

Писане и четене на 4-5 години?! Мисия възможна

През сензитивния период на езика, говора и общуването децата обикновено проявяват отявлен интерес към букви, четене и писане (далеч преди първи клас). Методът Монтесори създава специални упражнения, чрез които това любопитство да прерасне в умения на писане и четене. Важна предпоставка за това е мъникът да умее да се изразява с пълни и изчерпателни изречения, да свързва звук с буква и обратно. Повече за конкретните упражнения можете да прочетете на Montiway.bg. Ето още идеи за подкрепа на говора и общуването, нужни преди четенето и писането:

• Играйте езикови игри, които да развиват паметта и разпознаването на звуците в думите – „Отидох до магазина и купих”, счупен телефон, „яде се-яде се”.

• Създайте ситуации за споделяне – „Днес Бобчо беше ли на градина? Какво хапнахте за закуска? Кой те приспа на обяд?”.

• Насърчете ролевите игри, като предоставите подходящи предмети и ситуации.

Освен стъпка към писане и четене, чрез подобни игри децата могат да развият социалните си умения и да се научат да общуват ефективно с други хора.

В крайна сметка, според метода Монтесори чувствителният период за езика и речта представлява важна стъпка в развитието на детето с огромни възможности – от проговаряне на майчин и друг език до лесно приучване на четене и писане преди 7 години. За целта е нужно подходяща подкрепа и внимание от страна на родителите и образователната общност.

Автор: Мила Томова-Прусийска

Магистър по предучилищна педагогика и сертифициран Монтесори педагог. Специализирала в емблематични Монтесори детски градини в България и Италия. Домакин, организатор и лектор на множество обучения за родители. Основател на Двуезикова школа Къща на децата „Мила Монтесори“ – Плевен, за деца от 2 до 7 г. Съосновател на Montiway.bg – Монтесори помощникът у дома. Майка на две деца.