Как да накараме детето да ни слуша с помощта на метода Монтесори? - Кенгуру

Всеки малчуган е различен и всеки родител има индивидуален праг на търпение. Важен урок, който трябва да предадем на нашите съкровища, е, че докато домът може да е опрощаващо място, обществото изисква съответствие с определени норми и поведение.

Баланс

Монтесори методът акцентира върху баланса между свободата и дисциплината, като отстоява идеята, че децата трябва да усещат ред и предсказуемост в своето ежедневие. Това дава увереност и насърчава тяхното желание за учене и сътрудничество.

Разглеждайки родителски модели, срещаме два основни типа – първият е свързан с абсолютната свобода без граници, където децата са научени, че могат да правят всичко, каквото поискат. Такова отношение се отразява отрицателно в дългосрочен план и често води до манипулация, недостиг на уважение и липса на емпатия. Вторият модел е характеризиран с прекалена строгост – детето се научава да изпълнява команди, без да поставя под въпрос тяхната целесъобразност, което може да доведе до ниско самочувствие, подвеждане по лошо влияние и липса на самоинициативност.

За да гарантираме, че нашите деца ще растат като отговорни и уравновесени личности, уважаващи както себе си, така и околните, трябва да поставим в основата на възпитанието им здравословни граници и правила със справедливи последствия, които да съхраняват достойнството им.

За да помогнете на малчугана да ви слуша, Монтесори насърчава следните стъпки:

  1. Създайте здравословни граници: структурирано пространство за безопасни и свободни изследвания, където грешките са възможност за учене.
  2. Формулирайте правила: те трябва да отразяват социалните норми (в детски мащаб), с което помагат на малчуганите да се научат на самоконтрол и дисциплина.
  3. Въведете последици: създайте последствия, които са пряко свързани с действията на детето и ги комуникирайте ясно и предварително (за да няма „неразбрали“).
  4. Прилагайте последствията: задължителен елемент, без който всичко останало ще рухне – въвеждането на последствията в действие учи децата на отговорност и изгражда причинно-следствените им връзки.

Последствия и наказания

Успешното родителство изисква ясно разграничаване на последствията от наказанията. Разликата е, че наказанията обикновено идват „изневиделица“ и са свързани с нещо съвсем далечно. „Спуснати отгоре“, те могат да доведат до привидно покорство, но не и съзнаване на грешката. Последствието, от друга страна, е тясно свързано с конкретното нежелано действие. Въвежда се след многократни напомняния, с което учи мъника на отговорност и справедливост, давайки му шанс да се поправи

Например: на детска площадка, ако детето откаже да сподели играчките, правилният подход е да се предупреди многократно, че временно играта ще се преустанови на друго място или изцяло. Изборът дали да продължи и получи последствието от действията си, или да преустанови нежеланото поведение, помага на малчугана да стане по-отговорен и да учи от собствените си грешки по социално приемлив начин.

Постоянството и последователността в прилагането на тези мерки са ключови за изграждането на детската увереност и самостоятелност, правейки съкровищата ни по-отзивчиви и кооперативни.

В заключение, за да ни слушат децата, трябва да намерим баланса между свободата и границите, учещи мъниците да се справят с предизвикателствата на обществения живот чрез уважение, сътрудничество и отговорност. С правилния подход можем да възпитаме поколение, което е едновременно уверено в себе си и съобразително спрямо нуждите и чувствата на другите.

Повече информация по темата можете да намерите на MontiWay.bg.

 

Автор: Мила Томова-Прусийска

Мила е магистър по предучилищна педагогика и сертифициран Монтесори педагог. Специализирала в емблематични Монтесори детски градини в България и Италия. Домакин, организатор и лектор на множество обучения за родители. Основател на Двуезикова школа Къща на децата „Мила Монтесори“ – Плевен, за деца от 2 до 7 г. Съосновател на Montiway.bg – Монтесори помощникът у дома. Майка на две деца.