„Аз определено смятам, че спестяването на пари - с малки суми, но редовно, е единственият начин да гарантирам бъдещето на семейството си и най-вече на детето си." Това казва 29-годишната Мария Стоянова, майка на 1-годишно момченце. Ако и вие мислите като нея - разполагате с мининум два варианта. Първият е да пускате левчетата в касичка у дома, но не трябва да се изкушавате да я отваряте предсрочно. Другият - да инвестирате в бъдещето на детето си със застраховка в негова полза.

Ако се спрете на първия вариант, определено влизате в разходи. От една страна, върху събраната сума няма кой да Ви начисли лихва във Ваша полза. От друга страна, да държиш пари вкъщи не е съвсем безопасно. И, трето, този метод на спестовничество към днешна дата се определя като отживелица.

В този ред на мисли - вторият вариант е за предпочитане. Защо? Да приемем хипотетично, че сте купили касичка на детето си и започвате да я пълните от първия ден на неговото раждане с дребни пари, които ви остават от покупките.  С това темпо след 18 години ще сте събрали около 10 000 лева в зависимост от сумите, които сте пускали в касичката. Не е нужно да сте финансист, за да прецените, че вместо да правите разходи за огромен казан за монети, е по-добре да ги внасяте в полица „Живот" в полза на детето си.

Когато станете притежател на този вид застраховка със спестовен характер, ще ви бъде предложен пакетен план, който да включва изплащане на застрахователната сума при достигане на определена възраст, както и „Споразумение за защита детето". „Онова, което наистина ме убеди, че това е правилното решение, беше, че този пакет включваше допълнително покритие, което да защити спестяванията за сина ми, дори и с мен да се случи нещо неочаквано", разкава Мария Стоянова, която вече използва тази услуга. От компанията, на която се е доверила, получила гаранция, че ако с нея се случи най-лошото или остане 100% инвалид и не може да отделя пари за бъдещето на сина си, застрахователят ще внася вместо нея необходимите премии. „В допълнение, прехвърляйки отговорността за опазване на спестяванията през годините на някой друг, стоварих от плещите си притеснението, че мога да посегна към средствата, отделени за бъдещето на детето ми", категорична е Мария.

Сигурност за Вас и Вашето дете

"Бъдеще + Детство" е един идеален продукт, който да изпрати домашната касичка в историята. Това е застраховка „Живот" при достигане на определена възраст, създадена да Ви предложи сигурност и спокойствие за бъдещето на Вашето дете и да Ви предостави възможност да му осигурите успешен старт в живота. Този застрахователен продукт обединява характеристиките спестовност и рискова защита и осигурява изплащане на гарантирана застрахователна сума след изтичане на срока на полицата с включена допълнителна доходност, натрупана от инвестиции за всички лоялни клиенти. С този продукт ползвателите осигуряват бъдещето на децата си с натрупан капитал, който е управляван от компанията за целия срок на полицата в полза на застрахованото лице и рискова защита за живота на притежателя на полицата, която да осигури предвидената сума за бъдещето на застрахованото лице.

Какво получавате?

Продуктът предлага следните покрития:

  1. Изплащане на гарантирана застрахователна сума при преживяване, на падеж на полицата. 
  2. Връщане на всички внесени премии при загуба на живот на застрахованото лице преди падежа на полицата. 
  3. Споразумение за защита на детето - компанията се отказва от плащането на дължимите вноски по полицата при загуба на живот или в случай на пълна или частична трайна нетрудоспособност на платеца (притежателя) на полицата, която ще продължи за остатъка от живота му, като по този начин гарантира изплащане на застрахователната сума на застрахованото лице на падеж на полицата. Споразумението за защита на детето е валидно до навършване на 21 години на застрахованото лице или до навършване на 60 години от притежателя на полицата. 
  4. Трайна нетрудоспособност вследствие на злополука - когато в случай на злополука застрахованото лице стане пълно или частично трайно нетрудоспсобно, Компанията му изплаща процент от застрахователната сума по този договор. 
  5. Фрактури и изгаряния вследстве на злополука - при фактура или изгаряне на застрахованото лице в резултат на злополука се изплаща процент от застрахователната сума по този договор в зависимост от степента на увредата. 

„Бъдеще + Детство" предоставя на клиентите и възможност за зашита на покупателната способност на вложените от тях пари посредством опцията Индексация. С тази опция при последователно ежегодно индексиране на годишната премия клиентът създава допълнителна спестовна сметка, която акумулира суми до падеж на полицата.

Гарантираната застрахователна сума се определя от възрасттта на застрахованото лице и притежателя, както и от продължителността на застраховтелния план.

Как спестявате?

Плащането на застрахователната премия е възможно, в зависимост от желанието на клиента: 

  • веднъж годишно; 
  • на полугодие; 
  • на тримесечие. 

 Продължителност - 10, 15, 20, 25 години или до достигане на 18, 20, 21, 24 и 25-годишна възраст.

 Възраст на застрахованото лице:

  • от 6 месеца до навършени 18 години (за застраховки в евро); 
  • от 1 година до навършени 18 години (за застраховки в лева).

 Възраст на притежателя на полицата - от 18 до 55 години.

 Валидност - застраховката е валидна 24 часа на ден, 365 дни в годината, навсякъде по света.

 Тип - застраховката е индивидуална.

 Валута - в лева и евро.


Автор: Цветелина Терзиева