Играта не е просто „рутинна работа", която детето извършва поради възрастовите си особености. През играта то получава знания за заобикалящия го свят, учи и съответно се подпомага формирането на неговата личност в емоционалната, физическата и социалната сфера.

Какво представляват интерактивните образователни играчки

Специалистите са установили, че децата учат и усвояват нови знания, когато обучението се явява удоволствие и забавление. С тази идея най-напредничавите фирми производителки на играчки са конструирали образователни интерактивни пособия. С тяхна помощ се полагат основите на понятия от сферата на математиката, географията, има и разнообразни игри, които разширяват аналитичните способности, както и умението на децата да говорят правилно и да четат. Цветовете на образователните играчки имат огромно значение, те трябва да бъдат ярки, за да привличат характерното за мъниците любопитство. Освен това е нужно да притежават атрактивни функции и форма, за да стимулират креативността им.

Активно общуване=по-бързо проговаряне

Силният психологически контакт между майката и наследника й е много важен, тъй като той може да му помогне да преодолее своята стеснителност например или страхове. Доказана е и връзката между вербалното общуване с мъниците от най-ранна възраст с по-бързото им проговаряне. Тоест, ако им говорим често и ги провокираме и те да се изразяват чрез речта, вероятността да проговорят по-рано е по-голяма. Когато обаче ходим на работа и имаме и други задължения, да общуваме толкова активно с децата си е почти невъзможно. В тези ситуации на помощ идват образователните играчки, които говорят. Много е важно, когато купувате подобен подарък, да обръщате внимание на това той да „говори" на български  език. По този начин освен забавление мъникът ще научи много думи и ще придобие познания от различни сфери на живота. Образователните играчки са измислени така, че да отговарят на необходимостта на детето активно да си взаимодейства с предметите, тоест да получава „обратна връзка" от тях - когато натисне едно копче например, играчката му „отговаря" и изпраща определен друг стимул. Така играта се явява не просто запълване на времето, а има ключова роля за подобряване на емоционалното състояние и способността за обучение на малкия гений. Съвременните интерактивни играчки знаят множество стихове и песнички и могат да го научат на нотите, както и да разказва приказки. Чрез тях детето се стимулира да опознае музиката, изкуството, езика, поезията, всичко онова, което развива интелекта и творческите способности.

Буквите се учат с лекота благодарение на интерактивните им изображения, придружени със звук. А пък знанията си мъникът може да провери посредством определени функции на играчката.

Разбира се, подобен тип „учител" не може да замести вас в обучението на наследника ви, но е прекрасен допълнителен метод за стимулиране на интелектуалното му развитие и ранната поява на правилен говор.

 

Автор: Силвия Чалъкова