Ваня Кирилова
Моето дете е на 6 години, носи очила и е с дислексия. От училище искат да го диагностицирам за ресурсно подпомагане. Смятате ли, че можем да се справим сами и дали ако му наема частни учители, ще се подобри състоянието?

Отговор

Диагнозата Дислексия се поставя от правоспособен специалист след 8-ата година на детето. Дотогава могат да бъдат наблюдавани само маркери (обективни находки, подсказващи възможна поява на затруднението). Във вашия случай трябва да се направят следните действия:

  • Необходимо е да посетите очен лекар за актуализиране на статуса и проверка за наличие на астигматизъм.
  • Детето ви трябва да премине специално терапевтично обучение за възстановяване на зрително-моторната координация, корекция на зрителните възприятия (особено триизмерните), подобряване на зрителните представи (особено двуизмерните). Това е корекция, която се прави от логопед с цел да не настъпят усложнения в образователния процес.
  • Необходимо е детето ви да премине превантивно през т. нар. ранно ограмотяване, с цел да не настъпят усложнения в образователния процес.

Частни учители могат да ви бъдат полезни по отношение подобряване на усвояването на учебния материал и изработване на правилна стратегия за учене, но те не могат (не са квалифицирани) да съдействат за подобряване или корекция на настъпилите усложнения в резултат на нарушеното зрение.

На този етап е трудно да се каже дали детето ви има нужда от ресурсно подпомагане, тъй като няма установени обучителни затруднения. Важно е по време на обучението в класната стая детето да седи отдясно (ако пише с дясна ръка) или отляво (ако пише с лява ръка) на първия чин, средна редица - така ще му осигурите стабилно положение за правилно възприемане и преписване от и на обучителната дъска. Задължително е носеното на очила през целия учебен ден, а вие трябва да го научите да ги почиства, за да няма замърсяване на стъклата, което да възпрепятства зрителното възприятие.

Лечение/терапия/обучение

Терапията се провежда в две направления: от офталмолог - за корекция на нарушението на зрението и от логопед - за корекция на възприятията и превенция на обучителни затруднения. Препоръчителна честота за работа с логопед - два пъти седмично в индивидуални сесии и един в групова терапевтична среда.

Най-успешна техника

В посочения случай най-успешна е тази техника, която се води по моментните възможности на детето, с цел осигуряване на мотивирано отношение към терапията и мотивирано справяне със затрудненията.

Най-чести грешки, които родителите допускат

Какво да избягваме:

  • Неглижирането на проблема не означава, че няма такъв.
  • Моля, имайте предвид, че учителите не могат и нямат право да поставят диагноза на детето ви, нито да го етикетират предварително като дете със специални образователни потребности.
  • Не притискайте детето да извършва действия - писане, четене, без да сте му представили специална техника за това.
  • Изберете една терапевтична техника и работете по нея - смяната на терапевта през няколко месеца или посещаването на няколко специалиста едновременно само обърква детето и му пречи да изгради правилна стратегия за учене.
  • Използвайте помагала, които са ви препоръчани от логопеда, а не такива по ваше решение, защото можете да въведете на детето си модел на учене, който не е подходящ за него.
  • Ако установите, че след тримесечно посещение при терапевт детето ви няма напредък, сменете метода или терапевта, за да не губите още ценно време за корекция. Имайте предвид, че за напредък се смята и удължаване на зрителното или слуховото внимание като времетраене, а при някои деца - дори седенето на едно място за поне 25 минути в индивидуална или групова среда.
  • Правилата са важни за вашето дете - веднъж поставени от терапевта и представени на вас трябва да ги пренесете като модел и да ги включите в домашната среда, за да може детето ви да се научи да ги изпълнява в класно-урочната система.

Отговаря: Нина Йорданова - логопед

Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина"