Зорница Кирилова, София

„Моето дете е на 2 години, казва много малко думи, а тези, които изговаря, не звучат правилно. Не ползва залъгалка или биберон, но забелязвам, че като че ли си смуче езика. Трябва ли да се притеснявам и мога ли да направя нещо, за да помогна?"

На 2 години е важно за детето да партнира и подражава на родителите си, да е в състояние да имитира поведение, жестове и звукове, да се опитва да образува думи и прости изречения от две думи - Мама ля (мамо, ела). На две години не е препоръчително да се ползва биберон, тъй като се запазват хранителни механизми, характерни за по-малка възраст, които възпрепятстват звукообразуването и моторното планиране на думата. В резултат на това, детето може да започне да изговаря неправилно звуковете, поради това, че езикът остава да лежи върху долната челюст и не прави добър контакт с твърдото небце - на мястото, на което се образува звукът. Езикът може да стои и в позиция между зъбите, като също да допринесе до видоизменяне на звука. Сукането на езика се счита за вреден орофациален навик, който може да бъде предизвикан като заместител на реакция на твърде дълго продължаващ сукателен рефлекс, може да бъде вид орална стимулация или защитна реакция за неговорене или затваряне на междузъбното пространство.

 Лечение/терапия/обучение

Отказването от залъгалката е много по-лесно от сукането на езика. Достатъчно е да се консултирате с логопед. При посещението си, логопедът ще ви разпитва за всички хранителни навици на вашето дете - колко е кърмено, кога е захранено, с какво се храни, яде ли само, има ли избирателност към храни или отказване да дъвче, спи ли с отворена уста, шумно ли преглъща и т.н. Може да се наложи логопедът да ви покани да направите демонстративно хранене в кабинета. Всичко това е необходимо, за да се прецени степента на овладяване на определени хранителни умения, които показват нивото на координация на движение между устните, челюстите и езика, както и модела на преглъщане и вида на говорното дишане.

Най-успешна техника

Прекалено дългото задържане на хранителни модели, характерни за по-ниска възраст, забавя възможността за звукообразуване и правилно изговаряне, затова е важно първо да се поправи хранителният модел. Това става с комбиниране на две терапевтични техники - орално моторна терапия (ОМТ) и хранителна терапия (ХрТ). ОМТ включва различни вибраторни или не стимулации на лицеви зони, език, орално- моторни мускули. ХрТ е система за подобряване на поносимостта към различни мириси, вкусове и текстури, с цел подобряване на координацията между мускулните групи по време на хранене. Тя включва корекция на типа гълтане с цел повдигане на езика по посока на твърдото небце и улесняване на последващата артикулационна терапия (корекция на звукопроизношението). Упражненията се извършват в логопедичен кабинет под ръководството на логопеда, който трябва да обучи майката да прави това в домашни условия. Препоръчителен логопедичен контрол - един път седмично. Продължителност на терапията - до отстраняване на проблема.

Най-чести грешки, които родителите допускат

Какво да избягваме:

Неглижирането на проблема не означава, че няма такъв.

Детето не става чаровно заради грешното произнасяне на звука, а заради собственото си поведение, затова не трябва да се пренебрегват грешките в артикулацията.

Нашите идеи за бъдещето на детето могат да се разминат с неговите. Детето може да избере професия, за която правилното говорене да е с основно значение. Колкото по-рано се поправи звукът, толкова по-правилно се развива езикът.

Грешките в гълтането и звукопроизнасянето не изчезват от самосебе си на три години.

Едно дете не е малко да посети логопед и 6 часа, след като се е родило, стига да има основателна причина за това.

Нина Йорданова - логопед, 
Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина"