Мисията

Асоциация „Родители" е основана през 2001 г. като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Организацията се е натоварила с възможно най-отговорната задача - да насърчава родителите да бъдат най-добрите родители, които могат, да дадат всичко от себе си, да подкрепят децата си, така че да пораснат като най-добрите възрастни, които могат да станат. Основните цели на Асоциация „Родители" са насочени към развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството, като най-естествената среда за отглеждане и възпитание на децата.

За да постигнат тези цели, от асоциацията обединява  усилията си с учители, родители и деца и заедно създават по-благоприятна среда за живот и учене. Сред приоритетите на асоциацията са здравословният и активен начин на живот на семейството, устойчивото използване на ресурсите и безопасността както в интернет, така и офлайн. Асоциация „Родители" поставя акцент и върху детското здравеопазване и превенцията на детските заболявания, както и на предотвратяването на всички форми на насилие върху деца, като детската порнография, насилие в семейството и общността. Бори се и за осъществяване на защитата на всички права, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Eкипът

Амбициозен, позитивно настроен, съставен от хора с богат родителски опит и професионалисти в областта на психологията и социалната работа. Интересни личности с богати познания от различни области, както и с много желание и мотивация за осигуряване на по-добро бъдеще за децата. С тези думи можем да опишем хората, които стоят зад Асоциация „Родители". И не на последно място по важност - това са мъже и жени със сърца, отворени за другите, защото без това всяка кауза губи смисъла си. Важна част от екипа са също и доброволците, които не пестят усилия в подпомагане на дейността на асоциацията. Граждански организации, представители на бизнеса и др. обединения застават зад инициативите й.

 Клуб „Пълна къща"

Клубът на многодетните семейства към Асоциация „Родители" се ражда във форум bg-mamma.com, където майки и бащи на 3 и повече деца се срещат виртуално и обменят опит. Впоследствие се появява идеята да пренесат срещите и на живо, което се случва и до ден днешен вече цели 5 години. Това са не просто родители, които имат много деца, но и хора, които са с огромното желание да дадат всичко от себе си в отглеждането им.

Клубът организира най-различни събития, като Пролетен празник на многодетните семейства, Коледно парти „Пълна къща в работилницата на Дядо Коледа" и др. Идеята е ценностите, които са ги накарали да изберат модела на многодетното семейство, да станат достъпни за повече хора въпреки трудностите и предизвикателствата, които неизбежно ще срещнат по пътя на родителството. Някои от предложенията на „Пълна къща" са залегнали в Националната стратегия за детето, но Асоциация „Родители" и клуб „Пълна къща" продължават да работят за създаване необходимите условия за отглеждане на повече от 2 деца в семейство (например, облекчаване при получаване на кредити, въвеждане на реално семейно подоходно облагане, въвеждане на система от ваучери за образованието и здравеопазването на децата и други идеи).

Актуални проекти

 Проект „Безопасен интернет" - инициатива за създаването на „по-добрия интернет за деца". В рамките на проекта Асоциация „Родители" създава и поддържа „Българската линия за онлайн безопасност" - за подкрепа на деца, станали обект на насилие или друг вид престъпление в интернет, както и за възрастни, отговорни за такива деца. Можете да се свържете с линията на Skype адрес: blobbg.

 Проект „Активно бащинство" - за насърчаване на усилията на бащите да се включват пълноценно в отглеждането на децата. В рамките на проекта ще бъдат изследвани пречките, които обществото и институциите поставят пред пълноценното ангажиране на двамата родители и ще се създадат инструменти за преодоляването им.

 Проект „Фамилатлон" -  празник на семейството, спорта и здравословния начин на живот. Вече пет години празникът дава възможност на всички желаещи да изберат арт, еко и спортни занимания за свободното време на децата и цялото семейство. През миналата година освен традиционния празник в Южния парк „Фамилатлон" е организиран от четири общини в страната и четири столични училища.

 Проект „Добре дошли в училище, родители" - наръчник, който помага на родителите да влязат заедно с детето си в училище по-подготвени и активни. Наръчникът се разпространява безплатно и цели насърчаване на ползотворния диалог между родителите и учителите в образованието и възпитанието на децата. През миналата година с подкрепата на МОНМ и Виваком фонд всички родители на първокласници в страната са получили наръчника.

 Проект „Наръчник за родители на петокласници" - преходът между четвърти и пети клас е ключов за развитието както на детето, така и на отношенията в семейството. Затова миналата година Асоциация „Родители" създава и разпространява безплатно сред 10 000 родители в страната наръчника „На петокласника". През тази година ще продължат усилията да се осигури наръчник за всички родители, чиито деца правят този важен преход.

 

Автор: Наталия Градинарова

Със съдействието на: Борис Брестнички, Асоциация „Родители",
София 1505, ул. „Черковна" № 33, ет.1, ап.1, тел.: 359 2 944 17 99