Развийте речта с жестове - Кенгуру

Съвет 1 годинка

Често възрастните, разговаряйки с детето, използват и жестове, а мъникът, естествено възприема този метод за общуване.

Родителите, които подсилват своята реч с изразителни жестове, стимулират развитието на речта на детето. Жестикулирането му доставя огромно удоволствие. Да покажеш нещо на някого е доста по-лесно, отколкото да произнесеш съответната дума или понятие. До колко е възможно мъниците достатъчно рано да се научат да се изказват с помощта на знаци и жестове? При тях се усилва нуждата от общуване, повишава се интереса към диалога. Те изпитват по-малко разочарование от това, че са останали неразбрани.

Ако при детето възникнат проблеми по време на обучението, специалистите препоръчват да се използва езикът на знаците и жестовете, да съпровождате всички думи със съответстващите ги символични движения. Например, да прикриете с длани лицето си, за да покажете, че сте уморени.